About/Faoi

About:

Carmel is the author of seven children’s books in Irish and English.

She started writing in 2010 and her first picture book Spidey was published by Cló Mhaigh Eo in 2012.

She loves reading and writing picture books and reading and researching Irish History books and has been successfully published in both of these genres.

She has worked as a librarian in Dún Laoghaire for many years and uses this expertise to recommend suitable reading material for all ages. She has a special interest in reluctant readers.

She works closely with primary and secondary schools around the country sharing her expertise on reading, book selection and all aspects of library set-up.

Originally from Co Mayo, she now lives in Co Wicklow.

Faoi:

Is údar seacht leabhar do pháistí í Carmel, i nGaeilge agus i mBéarla. Thosaigh sí ag scríobh i 2010 agus bhí a céad leabhar Spidey foilsithe le Cló Mhaigh Eo i 2012. Is breá léi a bheith ag léamh agus ag scríobh leabhar pictiúir agus ag léamh agus ag déanamh taighde ar leabhair Stairiúla Éireannacha agus tá a leabhair foilsithe sa dhá seánra.

Tá sí ag obair mar leabharlannaí i nDún Laoghaire le blianta fada anuas agus úsáideann sí an saineolas seo chun léitheoireacht oiriúnach do gach aois a mholadh. Tá suim speisialta aici i léitheoirí drogallacha. Oibríonn sí go díograiseach le bunscoileanna agus meánscoileanna timpeall na tíre ag roinnt a saineolais ar léitheoireacht, leabhair agus gach rud a bhaineann le leabharlann a bhunadh.

Rugadh agus tógadh Carmel i gContae Mhaigh Eo agus tá conaí uirthi i gContae Chill Mhantáin anois.