Events/Imeachtaí

Events:

Since 2012, I’ve travelled around Ireland, England, Scotland and the United States, visiting libraries, schools and all kinds of festivals, reading my stories and giving writing workshops to groups of all ages.

Option 1:

Interactive story time in which I read my four picture books and discuss the themes and characters with the children-usually their stories are much better than mine!

This session is suitable for ages 4-7 years and lasts 50 minutes. The children are given colouring scenes from the books afterwards.

Option 2:

I use my three Irish History chapter books to discuss research and writing skills with ages 8+ years. Their interest and knowledge of historical events and people leads to stimulating debate and ensures that I learn lots of new things too.  Various handouts supplement this one hour session.

If you’d like me to visit your library, school or festival, please contact me for more information: carmelkel@gmail.com

Imeachtaí:

Ó 2012, thaisteal mé timpeall na hÉireann, Sasana, an Albain agus na Stáit Aontaithe, ag cuairt ar leabharlanna, scoileanna agus gach saghas féilte, ag léamh mo scéalta agus ag tabhairt ceardlanna do ghrúpaí de gach aois.

Rogha 1:

Am scéalaíocht idirghníomhach nuair a léigh mé mo cheithre leabhar pictiúir agus déanaim pléigh ar na téamaí agus na carachtair leis na páistí- de ghnáth bíonn a scéalta i bhfad níos fearr ná mo scéalta!

Tá an seisiún oiriúnach do leanaí idir 4 agus 7 mbliana d’aois- maireann siad ar feadh 50 nóiméad. Ag deireadh an tseisiúin tugaim amach bileoga de radhairc ó na leabhair le dathú ag na páistí.

Rogha 2:

Úsáidim mo thrí leabhar ar Stair na hÉireann chun taighde agus scileanna scríbhneoireacht a phléigh le haoiseanna 8+ mbliana. Bíonn díospóireacht spreagúil againn dá bharr na suime agus an eolais atá acu ar imeachtaí stairiúla agus foghlaimím féin a lán rudaí nua chomh maith. Tugtar amach bileoga éagsúla sa seisiún aon uaire seo.

Más spéis leat go dtabharfainn cuairt  ar do leabharlann, féile, scoil, is féidir teagmháil a dhéanamh liom le haghaidh tuilleadh eolais ag carmelkel@gmail.com